ADÓVÁLTOZÁSOK

2021-01-20

VÁLTOZNAK EGYES ADÓIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK

2021. évtől egyes önkormányzati adóigazgatási hatásköröket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, illetve HIPA adóbevallás és előlegcsökkentésére irányuló nyilatkozattételi kötelezettség teljesítést is a NAV felé kell teljesíteni

1.) Belföldi gépjárművek adóztatása

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat már nem az önkormányzati adóhatóság végzi. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság látja el.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben(2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat – a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is az illetékes Nagybajom Város Önkormányzati Adóhatósága végzi.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni.

2.) Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása

2021.január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Nagybajom Város esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. Nagybajom Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 11743143-15397672-03540000.

3.) A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell kérni

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesz.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban lesz rövidesen elérhető.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Nagybajom Város önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára – akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és csökkenő adófizetéseikkel hozzájárulnak Nagybajom Város fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!

Nagybajom, 2021. január 18..

Tovább...

ÜGYFÉLFOGADÁS – Nagybajom Önkormányzati Hivatal

2020-11-18

Tovább...

Háziorvosi hirdetmény és védőnői tájékoztató, tudnivalók koronavírusról

2020-03-15

Az alábbiakban háziorvosi hirdetménnyel, védőnői tájékoztatóval és információs grafikával szeretnénk tájékoztatást nyújtani a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. 

Tisztelettel kérjük a nagybajomi orvosi rendelőbe járó betegeket, hogy a Dr. Antal László háziorvos által hirdetményben megfogalmazott kéréseket, javaslatokat szigorúan tartsák be! Külön felhívjuk a figyelmüket arra, hogy  a háziorvosok, kérésre, időseknek és gyermekeknek továbbra is felírják papír alapon a recepteket, amelyet az önkormányzat segítségével, az alapszolgáltatási központ szociális munkásainak, beteggondozóinak közreműködésével célba juttatunk. .   

A Nagybajomi Védőnői Szolgálat védőnőjével, Szabóné Darabos Andreával és Dr. Antal László háziorvossal egyeztetve felhívást készítettünk a kismamák és szülők részére is a rendelőbe történő látogatással kapcsolatban, amelyek betartását szintén fokozott figyelemmel kérjük! 

A háziorvosi hirdetményben és a védőnői tájékoztatóban leírtak a koronavírus-helyzet függvényében változhatnak. Az esetleges változásokról tájékoztatást adunk. 

A koronavírussal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó infografikákat Dr. Szula Ágnes gyógyszerésznő javaslatára tesszük közzé. 

A fogorvosi ellátással kapcsolatos tudnivalókról Dr. Szőke János fogorvos készít összefoglalót.

Az elmúlt napokban a megelőző intézkedéseket a központi ajánlásokkal összhangban mindannyiunk egészségének védelme érdekében hoztuk, és ezután is ezt tartjuk elsődlegesnek. A tájékoztató anyagokkal pedig a veszélyhelyzetben történő eligazodáshoz szeretnénk segítséget nyújtani. 

A következő gondolatokat egy a koronavírus által veszélyeztetett korban lévő nagybajomi nyugdíjas pedagógus fogalmazta meg. Ajánlom mindenki figyelmébe! 

“Nem akarok hisztériát kelteni. A veszélyeztettek közé tartozom. Igyekszem betartani a koronavírus megelőzésének szabályait. Tudomásul kell vennünk, hogy Nagybajomban is nagyon sok azoknak a családfenntartóknak a száma, akik külföldön talán éppen a veszélyeztetett környékeken dolgoznak, rendszeren hazalátogatnak. Még akkor is hordozzák a vírust, ha ezt nem érzik. Elég családjukban egy puszi, egy érintés, hogy a fertőzést megosszák családtagjaikkal. A megosztott fertőzés talán a fertőzöttben nem is okoz megbetegedést, de vírushordozó és ezt a fertőzést tovább adja környezetének. VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!”

Tisztelettel: 

Pirka Mátyás
polgármester 

VÉDEKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1<<<

VÉDEKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2<<<

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ<<<

VÉDŐNŐI FELHÍVÁS KISMAMÁKNAK<<<

VÉDŐNŐI FELHÍVÁS SZÜLŐKNEK<<<

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI TÁJÉKOZTATÓ<<<

A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA<<<

A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA 2020.03.15.<<<

Tovább...

Rendkívüli hivatali rend – Óvintézkedések a hivatali ügyfélfogadásban is!

2020-03-15

A koronavírussal kapcsolatban kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16-tól megváltozik a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje!

Mindenkit arra kérünk, hogy ügyét elsősorban telefonon a 82/556-950 vagy a 82/556-952-es számon, e-mailben  (jegyzo@nagybajom.hu) vagy elektronikus ügyintézés formájában intézze, amely az alábbi linkről érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu.

Megkérjük az ügyfeleket, hogy CSAK AZ JÖJJÖN SZEMÉLYESEN ügyfélfogadásra, akinek ügyintézése halaszthatatlan, és más módon az ügye nem megoldható!

Az ügyintézés kizárólag ügyfélfogadási időben és a hivatal földszinti fogadóterében zajlik, ahol egyben a kitöltött nyomtatványokat is átveszik, és ahol nyomtatványokat lehet igényelni.

A földszinti fogadótérben egyszerre LEGFELJEBB 1 (egy) ügyfél tartózkodhat.

Kérjük továbbá, hogy az ügyintézés során a bejárati ajtó előtt várakozó ügyféltársaitól LEGALÁBB 2 méteres biztonsági távolságot tartsanak, valamint az egészségügyi ajánlásokat (pl. kézfogás mellőzése) tartsák be!

A polgármesteri hivatal bármely más helyiségében csak rendkívüli esetben, előzetesen egyeztetett időpont alapján lehet személyesen ügyfelet fogadni. Ez kiemelten vonatkozik az anyakönyvvezetőhöz érkező ügyfelekre (az anyakönyvvezető elérhetősége: muranyine.monika@nagybajom.hu).

A Hivatal épületében a hivatalban dolgozókon és az ügyfeleken, hivatalos ügyben érkező személyeken kívül más személy NEM tartózkodhat.

Magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek. Így, ha valakinek épp most jár le személyazonosító igazolványa, jogosítványa, lakcímkártyája stb., ráér ezek megújítását elintézni.

A veszélyhelyzet mielőbbi megszűnését szolgálják a napokban Nagybajomban is meghozott óvintézkedések. Mindenkit arra kérünk, hogy TARTSA BE az ajánlásokat, mert így tudunk a leghatékonyabban védekezni!

Vigyázzunk egymás és a magunk egészségére!

Nagybajom, 2020.03.15.

Dr. Hornung Judit s. k.

jegyző

Pirka Mátyás s. k.

polgármester

 

Tovább...

Ebzárlat és legeltetési tilalom – 2020.

2020-03-12

HATÁROZAT

 

Somogy megye területén a rókák tavaszi, veszettség elleni orális immunizálására 2020. április 7 –12. között kerül sor. Erre való tekintettel Somogy megye alábbi településeire és azok teljes közigazgatási területére a

 

2020. április 7 –27. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el:

 

-Barcsi Járás:

Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár

 

-Csurgói Járás:

Berzence, Csurgó, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, Őrtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Szenta, Zákány, Zákányfalu

 

-Nagyatádi Járás:

Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany

 

-Marcali Járás:

Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye,Csákány, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Tikos, Varászló, Vése, Vörs

 

-Kaposvári Járás:

Bárdudvarnok, Bodrog, Bőszénfa, Cserénfa, Csököly, Csombárd, Gálosfa, Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Hetes, Jákó, Juta, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposkeresztúr,Kaposmérő, Kaposszerdahely, Kaposújlak, Kaposvár, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Mezőcsokonya, Mike, Nagybajom, Pálmajor, Patca, Rinyakovácsi Sántos, Simonfa, Somogyfajsz, Somogysárd, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Újvárfalva, Visnye, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál

 

BŐVEBBEN<<<

 

Tovább...

A Nemzeti Földalapkezelő hirdetménye

2020-03-02

AZ ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNT TERÜLETEK<<<

 

Tovább...

Ebzárlat és legeltetési tilalom

2019-03-21

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya Élelmiszer-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztálya, mint elsőfokú eljáró szerv állategészségügyi hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi határozatot:

 

HATÁROZAT

Nagybajom város, Jákó, Kiskorpád, Pálmajor községek közigazgatási területén valamennyi ebre (beleértve a pásztorebeket is)

ebzárlatot valamint legeltetési tilalmat rendelek el 2019. április 03. és április 23. között.

A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

BŐVEBBEN<<<

 

Tovább...

Tájékoztató a fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

2018-10-04

A vízgazdálkodásról szóló 2016. évi XLI. törvény módosítása értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító ásott illetve fúrt kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül létesített kutat, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

Feltétlenül olvassa el a részletes tájékoztatót!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ<<<

KÉRELEM A KUTAK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ<<<

Tovább...

A 2016. október 2-i népszavazás körzetleíró listája – Nagybajom

2016-09-29

A 2016. október 2-i népszavazás körzetleíró listáját megtalálja itt:

http://nagybajom.hu/download/hIrek/dokumentumok/2016/Korzetek-2016-oktober-2-nepszavazas.pdf

Tovább...

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről

2016-03-04

Nagybajom Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint: Read more →

Tovább...